schoudercom
Leerlingenstop groep 1

Leerlingenstop groep 1

04-10-2019
Leerlingenstop schooljaar 2019-2020:
Voor dit schooljaar zijn we genoodzaakt om per direct een leerlingenstop in te voeren voor de groepen 1.
Het aantal aanmeldingen dat op dit moment binnen is groter dan de prognoses deden vermoeden. We kunnen nu nog passende maatregelen nemen om goed onderwijs te kunnen blijven geven. Daarin is echter wel een grens bereikt.
Voor ouders die al kinderen op De Vosseschans hebben zitten wordt een uitzondering gemaakt, de broertjes en zusjes worden nog wel geplaatst.
Nieuwe gezinnen verwijzen we naar De Fontein en Het Kompas, vanaf komend schooljaar vormen wij een fusieschool waarbij geldt dat kinderen aangemeld worden op 1 centraal punt en dat vervolgens bekeken wordt waar het kind het beste past.